Obsługa inwestorska

Posiadamy wieloletnią praktykę w nadzorowaniu i wykonawstwie robót budowlanych. Działając w imieniu Inwestora zapewniamy organizację i nadzór nad realizowanymi kontraktami. Nasz udział w zadaniu możliwy jest na każdym jego etapie lecz najlepsze skutki przynosi współpraca z nami już w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia. W ramach inwestorstwa zastępczego oferujemy nadzór nad wyborem wykonawcy prac, kontrolę finansową kontraktów, optymalizację rozwiązań technicznych i specjalistyczne doradztwo, nadzór nad prawidłowością wykonywania robót budowlanych czy wsparcie Inwestora w procesach legislacyjnych.

Pracując w oparciu o metodykę zarządzania projektami zapewniamy Inwestorom pełną przejrzystość postępów inwestycji i szybkie reagowanie na potencjalne zmiany w harmonogramie. Dysponując wiedzą, doświadczeniem i najnowszymi narzędziami jesteśmy w stanie skutecznie monitorować poszczególne fazy realizacyjne gwarantując pełną kontrolę nad każdym etapem projektu. Doświadczeni kierownicy projektów zapewniają najwyższy standard świadczonych usług.

Dostarczamy inwestorowi wartość dodaną prowadząc go przez trudny proces inwestycyjny.
Poszukujemy nieruchomości oraz działek inwestycyjnych i sprawdzamy ich wartość jaką przedstawiają pod kątem konkretnego przedsięwzięcia.
Projektujemy tak aby oszczędzić czas i pieniądze inwestora na etapie projektowania a następnie eksploatacji.
Zarządzamy projektem w fazie jego realizacji, sprawując nadzór autorski i inwestorski.
Pomagamy ubezpieczyć inwestycję w fazie realizacji i eksploatacji obiektu.