Zarząd

Grzegorz HemleckiPrezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Budownictwa, Katedra Organizacji Procesów Budowlanych. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno–budowlanym. Członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor licznych publikacji do czasopism specjalistycznych. Członek założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Architektury i Budownictwa IDBA.

Adam HemleckiWiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Architektury i Urbanistyki. Ukończył studia podyplomowe z zakresu konserwacji zabytków nieruchomych organizowane przez Politechnikę Śląską. Autor licznych publikacji do czasopism specjalistycznych. Członek założyciel Stowarzyszenia Wspierania Architektury i Budownictwa IDBA.

Jacek GaborCzłonek Zarządu Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu Zarządzania i Marketingu. Ukończył także Studium Menadżerskie w Berlin International Academy oraz roczny kurs menadżerski The Bullet Proof Manager Training – Crestcom. Zarządzał spółkami prawa handlowego oraz zasiadał w radach nadzorczych takich spółek. Zdał państwowy egzamin i posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z większościowym udziałem skarbu państwa. Zdał państwowy egzamin i posiada licencję brokera ubezpieczeniowego.

Sebastian KowolCzłonek Zarządu Dyrektor ds. likwidacji szkód

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Od 1996 r. związany z towarzystwami ubezpieczeniowymi jako pracownik likwidacji szkód na stanowiskach specjalisty i menedżera.