Doradztwo Techniczne dla zakładów ubezpieczeń

Jesteśmy ekspertem w zakresie likwidacji szkód korporacyjnych.

Usługi świadczymy w oparciu o tworzoną od lat bazę ekspertów.

Świadcząc usługi eksperckie likwidowaliśmy szkody, takie jak:

  • Pożar zamku Książ w Wałbrzychu;
  • Zalanie Sukiennic w Krakowie;
  • Zawalenie po wybuchu kamienicy w Katowicach;
  • Awaria przy budowie największej w Europie drewnianej kolejki górskiej w Zatorze.

Obsługa procesu likwidacji szkód obejmującego w zależności od zakresu zlecenia przyjęcie zgłoszenia szkody, oględziny, wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotu szkody, sporządzenie protokołu szkody, gromadzenie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia odszkodowawczego, wyliczenie wartości szkody, analiza odpowiedzialności polisowej, opracowanie raportu szkodowego dla zleceniodawcy. Za zgodą zleceniodawcy prowadzimy ze stronami procesu likwidacyjnego negocjacje. Na każdym etapie likwidacji szkody ściśle współpracujemy ze zleceniodawcą. Wykonujemy oględziny na terenie całej Polski a także w innych krajach (w tym poza Unią Europejską).

Pomagamy również w sytuacjach kryzysowych związanych ze szkodami po pożarze czy innych klęskach żywiołowych.

Pracujemy m.in. z PZU S.A., TUiR WARTA S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Generali TU S.A., AXA TUiR S.A., Gothaer TU S.A., InterRisk TU S.A., Uniqa TU S.A., Compensa TU S.A., Aviva TUO S.A., Polski Gaz TUW S.A.

Likwidujemy szkody z zawartych umów ubezpieczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia a także z tytułu odpowiedzialności cywilnej zawodowej (inżynierowie budownictwa, projektanci, geodeci i in.) oraz szkody majątkowe w związku zawartymi umowami ubezpieczeń od wszystkich ryzyk, od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych (zarówno w sekcji I jak i w sekcji II), maszyn budowlanych (CPM) oraz maszyn od uszkodzeń (MB), sprzętu elektronicznego i szkód elektrycznych. W zakresie szkód z ubezpieczeń majątkowych i oc likwidujemy dodatkowe roszczenia z tytułu utraty zysku. Likwidujemy także szkody transportowe z odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialności cywilnej spedytora i cargo.

W trakcie 10 letniej działalności zlikwidowaliśmy ponad 7.000 szkód. O wysoki poziom obsługi klienta, zleceniodawcy, brokera i pozostałych stron procesu likwidacyjnego dba doświadczony zespół złożony z kosztorysantów, inżynierów różnych branż oraz likwidatorów z praktyką w zakładach ubezpieczeń. W ramach zleconych czynności likwidacyjnych ściśle współpracujemy z kancelarią prawną i kancelarią podatkowo-rewidencyjną.

Title

Previous
Next