Turniej Golfa

Szczegóły dotyczące turnieju zostaną zamieszczone w dniu 01.02.2019.