Projektowanie w budownictwie

Zespół uprawnionych inżynierów i architektów, z doświadczeniem w projektowaniu wszelkich obiektów budowlanych i inżynierskich w kraju i za granicą, wraz z niezbędnym zapleczem technicznym gwarantuje profesjonalną dokumentację projektową dla każdego zadania inwestycyjnego.

Pracujemy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych i informatycznych, w oparciu o standardy zarządzania projektami. Znajomość procedur legislacyjnych pozwala nam na sprawne i terminowe przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Nasi inżynierowie stale podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i seminariach w kraju i za granicą.

Title

Previous
Next